Технически надзор
на газови съоръжения

Технически надзор на газопроводи за природен газ

Технически надзор
на газови уреди

 • 01
  Технически надзор
  на газови съоръжения
 • 02
  Технически надзор на газопроводи за природен газ
 • 03
  Технически надзор
  на газови уреди
Image

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Фирма ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ ЕООД е създадена през 2011г. с основен предмет на дейност "Технически надзор на съоръжения с повишена опасност". Съгласно издадената от ДАМТН лицензия с №706 от 16.02.2012г. извършваме технически надзор на газови съоръжения.

01

Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

02

Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;

03

Заверка и оценка на съответствието с нормативните изисквания на работни и идейни проекти;

04

Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

05

Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.

Фирма ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ ЕООД извършва заверка и оценка на съответствието с нормативните изисквания на работни и идейни проекти.

Ние работим с екип от високо квалифицирани специалисти

Имаме дългогодишен опит във всяка сфера, в която е обхвата на издадената ни лицензия.

Хиподрума: бул. Цар Борис III №23